Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Reference služby App Configuration pro App Service a Azure Functions

Datum publikování: 31 srpna, 2022

App Service a Azure Functions teď podporují odkazování na konfigurační páry klíč-hodnota ze služby Azure App Configuration. App Configuration poskytuje centrální správu konfiguračních párů klíč-hodnota, která může pokrývat různé prostředky a prostředí nasazení. Při definování nastavení aplikace nebo připojovacího řetězce ve službě App Service a Azure Functions teď můžete místo poskytnutí přímé hodnoty zadat pár klíč-hodnota v externím úložišti služby Azure App Configuration. K překladu hodnoty z úložiště a jejímu zveřejnění jako proměnné prostředí pro vaši aplikaci se využívá spravovaná identita.

Tato počáteční verze Preview zatím nezahrnuje podporu úložišť konfigurací s omezeným přístupem k síti ani překlad odkazů úložiště konfigurací do služby Key Vault. Odkazované páry klíč-hodnota se zatím ještě neaktualizují automaticky a nové hodnoty se načtou, jenom když se aplikace restartuje v důsledku jiné změny konfigurace, jako je například změna nastavení aplikace.

Další informace

  • App Service
  • Azure Functions
  • Features

Související produkty