Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Pro spravovanou instanci Azure SQL Database je globálně dostupný veřejný koncový bod pro přenos dat

Datum publikování: 24 června, 2019
Veřejný koncový bod pro spravovanou instanci Azure SQL Database nabízí možnost připojení ke spravované instanci Azure SQL Database z internetu a je určený pouze pro přenos dat (TDS). Ve spravované instanci může veřejný koncový bod pro data existovat současně s privátním koncovým bodem.
 
Veřejný koncový bod pro spravovanou instanci je možné povolit při vytváření spravované instance, případně je možné ho spravovat po vytvoření spravované instance pomocí webu Azure Portal, PowerShellu a rozhraní příkazového řádku. Povolení veřejného koncového bodu je v souladu s principy podnikového zabezpečení ohledně rozdělení povinností a skládá se ze dvou kroků. Tento proces vyžaduje, aby jako první krok někdo s oprávněními správce spravované instance povolil veřejný koncový bod. Povolením veřejného koncového bodu nedojde k vystavení přenosu dat do internetu, dokud někdo s oprávněními správce sítě neotevře odpovídající port pro internet a nenastaví všechna pravidla zabezpečení požadovaná podnikem.
 
Tato funkce nabízí podnikům nové scénáře integrace, jako je například integrace s víceklientskými službami Azure Power BI, Azure App Service, CRM, Data Warehouse a řada dalších služeb na internetu.
 
Informace o konfiguraci veřejného koncového bodu pro spravovanou instanci najdete v tématu Konfigurace veřejného koncového bodu ve spravované instanci Azure SQL Database.
  • Azure SQL Database
  • Features