Přeskočit navigaci

Vlastní rozložení Power BI Embedded

Datum publikování: 15 března, 2018

 

Vlastní rozložení v Power BI Embedded umožňuje nastavit a změnit velikost rozložení stránek sestavy nebo nastavit velikost, umístění a viditelnost vizuálu sestavy.

 • Rozložení stránky. Při vytváření stránky sestavy pomocí Power BI Desktopu konfigurujete rozložení pomocí dvou polí: typ velikosti stránky a rozložení stránky. 

  Ve výchozím nastavení se při každém vložení sestavy použije konfigurace z Power BI Desktopu. Při použití vlastního rozložení můžete dynamicky nastavovat definice a optimalizovat rozložení sestavy uvnitř stránky aplikace. V průběhu relace máte možnost změnit rozložení na základě konkrétních událostí, jako je změna obsahu na stránce aplikace nebo změna velikosti prohlížeče.
   
 • Rozložení vizuálu. Tato funkce také podporuje vkládání jednotlivých vizuálů. Prostřednictvím vlastního rozložení definujete, které vizuály chcete zobrazit, a určujete jejich velikost a umístění na plátně. Tato funkce vám dává plnou kontrolu nad dynamickou konfigurací vzhledu vizuálů na plátně během uživatelské relace.

  Předpokládejme například, že zákazník aplikace má různá oddělení. Místo vytvoření stejné sestavy nebo stránek sestavy pro každé oddělení a jejich následné úpravy můžete všem zobrazit stejnou stránku sestavy a jednotlivým uživatelům zobrazovat jenom relevantní vizuály. Vlastní rozložení umožňuje optimalizovat umístění jednotlivých vizuálů tak, aby celé prostředí bez problémů fungovalo.

Další příklad umožňuje uživatelům, aby si vybrali, které vizuály chtějí sledovat, a vytvoří pro ně vlastní přizpůsobené zobrazení příslušné sestavy. Další informace o vlastním rozložení

Příklad a fragment kódu najdete v nástroji pro živé ukázky. Pokud chcete nástroj pro živé ukázky použít pro vlastní rozložení, postupujte takto:

 1. Vyberte Sample Report (Ukázková sestava).
 2. Vyberte Run (Spustit).
 3. Přejděte na kartu Interact (Interakce).
 4. Posuňte se a vyberte Apply custom layout (Použít vlastní rozložení).
 5. Znovu vyberte Run (Spustit).
 • Power BI Embedded
 • Features

Související produkty