Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Zásady umístění jsou teď obecně dostupné pro Azure VMware Solution

Datum publikování: 16 prosince, 2021

Zásady umístění slouží k definování omezení pro provoz virtuálních počítačů v softwarem definovaném datacentru (SDDC) služby Azure VMware Solution. Tato omezení umožňují rozhodnout, kde a jak se mají virtuální počítače v rámci clusterů SDDC provozovat. Zásady umístění se používají k podpoře optimalizace výkonu virtuálních počítačů prostřednictvím zásad a pomáhají zmírnit dopad operací údržby na zásady v rámci clusteru SDDC. 

Při vytvoření zásady umístění se v zadaném clusteru vSphere vytvoří pravidlo distribuovaného plánování prostředků vSphere (DRS). Obsahuje také další logiku pro interoperabilitu s operacemi služby Azure VMware Solution. 

Aktuálně se podporují dva základní typy zásad umístění: 

  1. Mezi virtuálními počítači: Jde o zásadu, která se vzájemně uplatňuje na virtuální počítače. 

  • Zásady afinity mezi virtuálními počítači dávají službě DRS pokyn, aby se z výkonnostních důvodů pokoušela udržet zadané virtuální počítače pohromadě na stejném hostiteli.  

  • Zásady antiafinity mezi virtuálními počítači dávají službě DRS pokyn, aby se pokoušela udržet zadané virtuální počítače oddělené na různých hostitelích. Je to užitečné ve scénářích, kdy chcete rozložit virtuální počítače mezi hostitele, abyste zajistili dostupnost aplikací. 

  1. Mezi virtuálním počítačem a hostitelem SDDC: Jde o zásadu, která se aplikuje na vybrané virtuální počítače, aby běžely na vybraných hostitelích nebo se jim vyhýbaly. 

  • Zásady afinity mezi virtuálním počítačem a hostitelem SDDC dávají službě DRS pokyn, aby se pokoušela spouštět zadané virtuální počítače na určených hostitelích. 

  • Zásady antiafinity mezi virtuálním počítačem a hostitelem SDDC dávají službě DRS pokyn, aby se pokoušela spouštět zadané virtuální počítače na jiných než určených hostitelích. 

Kromě výše uvedeného teď Azure VMware Solution umožňuje omezit vMotion pro vybrané virtuální počítače prostřednictvím zásady nazvané Omezit přesun virtuálních počítačů. Pokud je tato zásada povolená, služba vSphere DRS nebude automaticky přesouvat (vMotion) virtuální počítač z hostitele, na kterém se právě nachází. Může to být užitečné pro úlohy, které jsou citlivé na vMotion. 

Další informace o požadavcích na zásady umístění ve službě Azure VMware Solution a o tom, jak je vytvořit a použít najdete v dokumentaci.  

  • Řešení Azure VMware
  • Features
  • Services

Související produkty