Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Nově je k dispozici nástroj pro automatizaci zátěžového testování kapacit Power BI Embedded

Datum publikování: 14 srpna, 2019

Nedávno byl vydán nástroj pro automatizaci zátěžového testování kapacit Power BI Embedded. Tento nástroj pomáhá zjistit, jaké uživatelské zatížení dokáže vaše kapacita zvládnout. K vytváření automatizovaných zátěžových testů vašich kapacit využívá PowerShell a umožňuje zvolit, které sestavy se mají testovat a kolik souběžných uživatelů se přitom má simulovat.

Tento nástroj vygeneruje zatížení kapacity neustálým vykreslováním jednotlivých sestav s využitím nových hodnot filtru (aby se zabránilo nerealisticky dobrým výsledkům způsobeným ukládáním sestav do mezipaměti), a to až do okamžiku, než vyprší platnost tokenu vyžadovaného k ověření tohoto nástroje v rámci příslušné služby.

Prostřednictvím tohoto nového nástroje mohou správci kapacity získat lepší představu o tom, kolik uživatelů dokáže jejich kapacita v konkrétním časovém intervalu zvládnout. Tento nástroj mohou také využít autoři sestav, kteří chtějí pochopit vliv uživatelského zatížení při vylepšení výkonu měřeného prostřednictvím analyzátoru výkonu služby Power BI Desktop.

Když je tento nástroj spuštěný, uživatelé si mohou prohlížet vykreslování v reálném čase ve svých prohlížečích a také se připojit ke koncovým bodům XMLA kapacit měřených pomocí SQL Server Profileru a sledovat spouštěné dotazy, tak jak přicházejí.

Když je zátěžový test spuštěný, jeho efekt se také projeví na stránce datových sad aplikace metrik kapacity Premium. Správci kapacity mohou tento nástroj využít ke generování zatížení a k tomu, aby zjistili, jak se toto zatížení projeví. Nezapomeňte si předem přečíst v dokumentu whipaper věnovaném prémiovému nasazení část zaměřenou na zjišťování přetížení v aplikaci metriky. Scénáře analyzované v tomto dokumentu whitepaper se vztahují také na kapacity Power BI Embedded.

Pokud si správci chtějí v aplikaci metriky prohlédnout výsledky zátěžového testu po jeho spuštění, měli by rozbalit kartu datových sad na její úvodní stránce a provést aktualizaci na vyžádání kliknutím na Refresh now (Aktualizovat hned). Správci by měli počítat s tím, že mezi okamžikem, kdy test začne generovat zatížení, a okamžikem, kdy se toto zatížení projeví v metrice, může být až 15minutová prodleva.

Pro hostování tohoto nástroje a dalších budoucích nástrojů a pomůcek jsme vytvořili nové úložiště GitHub. Celé toto úložiště je opensourcové a uživatelé do něj mohou přispívat, přidávat další nástroje a úložiště související s kapacitami Power BI Premium a Embedded a vylepšovat ty stávající.

Nezapomínejte prosím na stávající zatížení vašich kapacit a nespouštějte zátěžové testy v době jejich vysokého využití.
Těšíme se na vaše názory na použití tohoto nástroje a také na vaše příspěvky v úložišti!

  • Power BI Embedded
  • SDK and Tools

Související produkty