Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Nová rozhraní API pro efektivní kopírování dat ve službě Azure Blob Storage

Datum publikování: 20 srpna, 2019

Nově je k dispozici sada rozhraní API, která primárně pomáhají zvýšit efektivitu kopírování dat z libovolné adresy URL do Azure nebo v rámci Azure. Tato rozhraní API zahrnují:

Tato rozhraní API umožňují synchronní kopírování dat na straně serveru z libovolného zdroje URL do objektu blob bloku, objektu blob stránky nebo doplňovacího objektu blob. Mezi výhody těchto rozhraní API patří:

  • Přenos dat na straně serveru. Přenos dat se provádí na straně serveru, to znamená, že data ze zdroje načítá přímo cílový server v Azure. Data neprocházejí přes volajícího, takže pro přesun dat není potřeba virtuální počítač s odpovídající kapacitou CPU, paměti a sítě. Bude vám stačit relativně malý virtuální počítač, který přenos dat jenom orchestruje.
  • Synchronní přenos dat.  Každé volání se zpracovává synchronně, to znamená, že přenos dat je hotový v okamžiku, kdy se volání vrátí. Jde tedy o něco jiného, než u stávajícího rozhraní API pro asynchronní kopírování objektů blob napříč účty, kdy se jedná o naplánovaný proces na pozadí, který je potřeba pravidelně kontrolovat, jestli se dokončil.
  • Libovolný zdroj dat. Zdrojem dat mohou být libovolná data adresovatelná pomocí URL. To znamená, že se dají kopírovat data v Azure i mimo Azure. Kopírovat se dá z libovolného typu objektu blob do libovolného objektu blob, např. načtení z objektu blob stránky a zápis do objektu blob bloku.

Tato rozhraní API umožňují použití scénářů, jako je kopírování dat mezi účty, zřetězení objektů blob kombinací několika menších objektů blob do nového většího objekt nebo převod typů objektů blob.

  • Účty úložiště
  • Azure Blob Storage
  • Features

Související produkty