Přeskočit na hlavní obsah

Vylepšení názvů měřičů a dopady na vytváření sestav balíčků obsahu Power BI

Datum publikování: 15 srpna, 2018

Minulý listopad Microsoft oznámil, že bude vydána nová verze balíčku obsahu Power BI pro uživatele Azure Enterprise s názvem Microsoft Azure Consumption Insights. Tento balíček obsahu nahradí předchozí balíček obsahu Microsoft Azure Enterprise, který bude vyřazen 31. prosince 2018.

Nejnovější balíček obsahu Power BI nabízí možnost dotazovat se na využívání Azure a poplatky za tuto službu v požadovaném časovém nebo fakturačním období (až do 36 měsíců). Nejnovější rozhraní API vám umožňují nahlédnout hlouběji do toho, jak službu využíváte, a přesněji sledovat, předpovídat a optimalizovat náklady na využívání platformy Azure. Doporučujeme vám migrovat na nejnovější verzi před 31. prosincem, kdy bude balíček obsahu Microsoft Azure Enterprise vyřazen. 

Další výhodou migrace na nejnovější verzi je to, že lépe podporuje vylepšení, která provádíme v naší pojmenovávací taxonomii, jejíž první fáze byla vydána 16. srpna. První fáze výrazně vylepšuje naše pojmenovávací konvence spojené s používáním virtuálních počítačů. Poznámka: V závislosti na tom, jak generujete svoje sestavy, je možná budete muset aktualizovat, abyste je přizpůsobili naší nové pojmenovávací taxonomii. Další podrobnosti najdete v níže uvedených částech.

Zbývající vylepšení našich pojmenovávacích konvencí pro všechny další služby Azure začnou platit během prvního týdne října 2018.

Dopady využívání balíčku obsahu Microsoft Azure Enterprise

Pokud budete nadále používat balíček obsahu Microsoft Azure Enterprise, jehož vyřazení je naplánováno na konec prosince 2018, bude využívání před změnami názvů zobrazováno pod starou pojmenovávací konvencí. Využívání během měsíce uplatňování změn názvů se bude zobrazovat s novou pojmenovávací strukturou. Takže pokud se rozhodnete pro přechod v kterémkoli měsíci před změnou názvů, během nebo po ní, uvidíte dvě položky: jednu se starou pojmenovávací strukturou pro měsíce před změnou názvů a druhou s novou pojmenovávací strukturou pro měsíce během změny názvů a po ní. Změny názvů budou mít dopad na čtyři výchozí vizuály v řídicím panelu trendu využívání podle služby, jak můžete vidět na obrázku 1 a 2 níže.

Obrázek 1. Řídicí panel před změnou názvů Azure Virtual Machines v srpnu se zvýrazněnými ovlivněnými vizuály

 • Rámeček 1 – Meter Category (Kategorie měřiče): Kategorie měřičů služby Virtual Machines se nezměnila. Ostatní služby mohou mít v říjnu novou kategorii měřičů.
 • Rámeček 2 – Cost by Date and Product (Náklady podle data a produktu): Názvy produktů pro službu Virtual Machines byly v srpnu změněny. Ostatní služby mohou mít v říjnu novou podkategorii měřičů.
 • Rámeček 3 – Product (Produkt): Názvy produktů pro službu Virtual Machines byly v srpnu změněny. Ostatní služby mohou mít v říjnu nové názvy produktů a měrné jednotky.
 • Rámeček 4 – Cost by Date and Product (Náklady podle data a produktu): Názvy produktů pro službu Virtual Machines byly v srpnu změněny. Ostatní služby mohou mít v říjnu nové názvy produktů, nové měrné jednotky a nové oblasti.

Obrázek 2. Řídicí panel po změně názvů služby Virtual Machines v srpnu se zvýrazněnými ovlivněnými vizuály.

 

Dopady využívání balíčku obsahu Microsoft Azure Consumption Insights

Pokud používáte nejnovější verzi balíčku obsahu, zobrazí se nové názvy pro minulé i stávající využívání. V srpnu může být potřeba upravit veškeré vizuály, které pro vytváření sestav využití služby Virtual Machines používají následující pole:

 • Podkategorie měřiče
 • Název měřiče
 • Název produktu

Až budou v říjnu finalizovány změny pro všechny služby Azure, bude potřeba upravit všechny vizuály, které pro vytváření sestav používají následující pole:

 • Kategorie měřiče
 • Podkategorie měřiče
 • Název měřiče
 • Název produktu
 • Měrná jednotka
 • Název oblasti

Změny názvů budou mít dopad na čtyři výchozí vizuály v řídicím panelu trendu využívání podle služby, jak můžete vidět na obrázku 3 a 4 níže.

Obrázek 3. Řídicí panel před změnou názvů Virtual Machines v srpnu se zvýrazněnými ovlivněnými vizuály

 • Rámeček 1 – Meter Category (Kategorie měřiče): Kategorie měřičů služby Virtual Machines se nezměnila. Ostatní služby mohou mít v říjnu novou kategorii měřičů.
 • Rámeček 2 – Cost by Date and Product (Náklady podle data a produktu): Názvy produktů pro službu Virtual Machines byly v srpnu změněny. Ostatní služby mohou mít v říjnu novou podkategorii měřičů.
 • Rámeček 3 – Product (Produkt): Názvy produktů pro službu Virtual Machines byly v srpnu změněny. Ostatní služby mohou mít v říjnu nové názvy produktů a měrné jednotky.
 • Rámeček 4 – Cost by Date and Product (Náklady podle data a produktu): Názvy produktů pro službu Virtual Machines byly v srpnu změněny. Ostatní služby mohou mít v říjnu nové názvy produktů, nové měrné jednotky a nové oblasti.

Obrázek 4. Řídicí panel po změně názvů služby Virtual Machines v srpnu se zvýrazněnými ovlivněnými vizuály.

 

Přizpůsobování sestav v balíčku obsahu Microsoft Azure Consumption Insights

Až budou v srpnu implementovány změny názvů pro službu Virtual Machines a pak později v říjnu pro všechny ostatní služby Azure, uvidíte pár rozdílů v úrovni podrobnosti sestav s využitím buď výchozích, nebo vlastních vizuálů. Níže jsou dva výchozí vizuály, které byste mohli chtít v závislosti na vašich požadavcích na vytváření sestav upravit.

1. Top 5 Usage Drivers (5 hlavních faktorů ovlivňujících využívání) – Cost by Month (Náklady podle měsíce) a Meter Name (Název měřiče)

Než byly provedeny změny názvů služby Virtual Machines, mohli jste vidět vizuál podobný tomu na obrázku 5. Poznámka: Hodnota Compute Hours (Výpočetní čas) představuje souhrn využívání všech virtuálních počítačů.

Obrázek 5. Na řídicím panel se zobrazují názvy měřičů před změnami jejich názvů.

Po změně názvů pro službu Virtual Machines se budou ve výchozím nastavení v sestavách vykazovat jednotlivé velikosti virtuálních počítačů v části Meter Name (Název měřiče) zvlášť. Poznámka: Dokud nezačnou v říjnu platit změny názvů služeb, může být hodnota Compute Hours (Výpočetní čas) stále ještě uváděna v podobě samostatných položek, pokud máte využití i jiných výpočetních prostředků, například Azure Cloud Services nebo HDInsight.

Obrázek 6. Řídicí panel zobrazující názvy měřičů po změnách názvů

Pokud chcete shrnout využití vašeho virtuálního počítače, máte několik možností. Budete muset upravit filtry, aby se vám zobrazilo hlavních 5 nákladů podle měsíce.

Možnost 1: Seskupení podle řady virtuálních počítačů – Abyste mohli provést seskupení podle řady virtuálních počítačů a operačního systému (například Windows řady A nebo B), odeberte název měřiče (Meter Name) z legendy podokna Vizualizace (Visualizations) a nahraďte ho podkategorií měřiče (Meter Sub-Category).

Obrázek 7. Upravený řídicí panel zobrazující využití virtuálního počítače se seskupením podle řady (podkategorie měřiče) po změnách názvů

Možnost 2: Seskupení podle virtuálních počítačů – Pokud chcete vytvořit sestavu využití všech virtuálních počítačů, odeberte název měřiče (Meter Name) z legendy podokna Vizualizace (Visualizations) a nahraďte ho kategorií měřiče (Meter Category).

Obrázek 8. Upravený řídicí panel zobrazující využití všech virtuálních počítačů se seskupením podle kategorie měřiče po změnách názvů

2. Využití podle služeb – náklady podle data a podkategorie měřiče

Než byly provedeny změny názvů služby Virtual Machines, mohli jste vidět vizuál podobný tomu na obrázku 9, kde se zobrazovaly jak informace o operačním systému, tak informace o velikosti. 

Obrázek 9. Řídicí panel zobrazující podkategorii měřiče před změnami názvů

Jakmile začnou platit změny názvu služby Virtual Machines, budou se v této sestavě ve výchozím nastavení zobrazovat informace o řadách a operačních systémech virtuálních počítačů (například Windows řady A nebo B), ale velikost virtuálního počítače se bude nyní uvádět v poli Meter Name (Název měřiče). Poznámka: Pro ostatní výpočetní prostředky, například pro Cloud Services nebo HDInsight, ještě do října tyto změny platit nebudou.

Obrázek 10. Řídicí panel zobrazující podkategorii měřiče po změnách názvů

Pokud chcete shrnout vaše využití virtuálních počítačů pro tento vizuál podle velikosti, odeberte podkategorii měřiče (Meter Sub-Category) z legendy v podokně Vizualizace (Visualizations) a nahraďte ji názvem měřiče (Meter Name).

Obrázek 11. Upravený řídicí panel zobrazující využití virtuálního počítače se seskupením podle velikosti (názvu měřiče)

Pokud máte ohledně těchto změn nějaké dotazy, kontaktujte nás.

 • Services