Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Proxy REST Apache Kafka pro HDInsight je teď obecně k dispozici

Datum publikování: 09 března, 2021

Proxy REST Kafka pro HDInsight je teď obecně k dispozici Proxy REST Kafka výrazně zjednodušuje vzory architektury zasílání zpráv tím, že umožňuje umístění producentů i příjemců mimo virtuální síť. Umožňuje také zobrazování metadat clusteru, která poskytují informace o stavu clusteru a schopnosti provádět operace správy. Proxy REST Kafka pro HDInsight kombinuje výhody proxy REST Kafka se spolehlivostí, škálovatelností, monitorováním a optimalizací nákladů, kterými je služba HDInsight známá.

Případy běžného použití

 • Klienti v nepodporovaném jazyce odesílající/přijímající zprávy do/z platformy Kafka 
 • Integrace s aplikacemi starší verze, které platformu Kafka nativně nepodporují 
 • Klienti, kteří nemusí mít přímou síťovou viditelnost na zprostředkovatele Kafka   

Klíčové funkce

 • Nasazení jedním kliknutím  
 • Vysoká škálovatelnost a dostupnost
 • Zabezpečení pomocí autorizace AAD a protokolu OAuth  
 • Podpora rozhraní API Kafka pro správu umožňující běžné operace správy na platformě Kafka
 • Podpora rozhraní API Kafka pro správu umožňuje produkci a spotřebu záznamů.   

Výkon a škálovatelnost

Zaručuje latenci v řádu několika milisekund a vysoký výkon téměř se blížící nativnímu výkonu zprostředkovatele Kafka. Služba proxy REST je podporována škálovatelnými uzly správy. Výsledkem je vysoká dostupnost a garance optimalizace nákladů bez snížení výkonu.  

Zabezpečení

Integruje se s Private Linkem služby HDInsight a poskytuje izolaci sítě bez jakýchkoli veřejných IP adres. Při integraci s Private Linkem služby HDInsight se koncové body proxy REST Kafka převádějí na privátní IP adresu, která se dá přeložit jenom v rámci vašeho intranetu. Veškerý provoz procházející proxy REST Kafka prochází páteřní sítí Azure.  

Přístup k proxy REST Kafka REST Proxy je zabezpečený pomocí skupin služeb Azure Active directory. Služby se musí zaregistrovat do služby Azure Active Directory a pro vlastní identifikaci v rámci této služby používat ověřování založené na tokenech.  

Začínáme

Pokud chcete začít proxy REST Kafka používat, podívejte se na některou z našich ukázek aplikací v této službě. 

Ukázka klientské aplikace proxy REST Kafka ve službě HDInsight  

 

 • HDInsight
 • HDInsight Linux
 • Features
 • Open Source

Související produkty