Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Ve spravované instanci Azure SQL Database jsou teď k dispozici globální příznaky trasování

Datum publikování: 21 srpna, 2019

Ve spravované instanci Azure SQL Database teď můžete povolit příznaky trasování pomocí příkazu jazyka Transact-SQL DBCC TRACEON.

Příznaky trasování se obvykle používají k přizpůsobení a úpravě chování databázového stroje SQL Serveru. Povolení příznaků trasování může pomoct zlepšit kompatibilitu databázového stroje spravované instance a databázového stroje SQL Serveru. 

Spravovaná instance podporuje podmnožinu příznaků trasování, které nemůžou ovlivnit dostupnost ani stabilitu spravované instance. V první vydané verzi se podporují následující příznaky trasování: 460, 2301, 2389, 2390, 2453, 2467, 7471, 8207, 9389, 10316 a 11024. Seznam podporovaných příznaků trasování se v budoucnu bude rozšiřovat v závislosti na požadavcích zákazníků.

Globální příznaky trasování na úrovni instance můžete povolit nebo zakázat pomocí příkazu jazyka Transact-SQL DBCC TRACEON, jak je znázorněno v následujícím příkladu:

dbcc traceon(11024, -1)

 

Před zavedením v produkčním prostředí nezapomeňte tyto možnosti důkladně otestovat.

Další informace najdete v tématu Příznaky trasování v SQL Serveru a spravované instanci Azure SQL.  

  • Features