Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Zásady správného řízení prostředků pro klientské aplikace ve službě Azure Event Hubs

Datum publikování: 27 března, 2023

Pomocí skupin aplikací můžete vytvářet logická seskupení mezi klientskými aplikacemi, které se připojují (publikují nebo využívají události) k Event Hubs a používají zásady omezování a přístupu k datům pro jednotlivé klientské skupiny. Skupinu aplikací můžete přiřadit k jednoznačně identifikovatelné podmínce, jako je kontext zabezpečení (sdílené přístupové podpisy (SAS) nebo ID klientské aplikace Azure Active Directory (Azure AD)), a to buď na úrovni oboru názvů Event Hubs, nebo na úrovni tématu Kafka / centra událostí. Definováním skupiny aplikací a využitím zásad skupiny aplikací můžete omezit producenty nebo příjemce s nízkou prioritou a zároveň umožnit producentům nebo příjemcům s vysokou prioritou streamovat data bez přerušení.

Další informace o skupinách aplikací najdete v dokumentaci ke skupinám aplikací.

  • Event Hubs
  • Features
  • Microsoft Ignite

Související produkty