Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Samoobslužné škálovatelné clustery služby Azure Event Hubs úrovně Dedicated pro klíčové úlohy Kafka, AMQP a HTTPS

Datum publikování: 01 května, 2023

Samoobslužné clustery služby Event Hubs úrovně Dedicated jsou určené pro klíčové úlohy streamování událostí, které vyžadují streamování velkého objemu dat s nízkou latencí. Tyto clustery jsou navržené tak, aby poskytovaly konzistentní výkon, nákladovou efektivitu a možnosti samoobslužného škálování pro úlohy streamování událostí Kafka, AMQP a HTTPS. 

Další informace o samoobslužných clusterech ve službě Azure Event Hubs úrovně Dedicated najdete v dokumentaci ke clusterům služby Azure Event Hubs úrovně Dedicated.

  • Event Hubs
  • Features

Související produkty