Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecná dostupnost: Koncové body služeb Azure Virtual Network pro Azure SQL Data Warehouse

Datum publikování: 07 prosince, 2018

Koncové body služeb Azure Virtual Network pro Azure SQL Data Warehouse jsou teď obecně dostupné ve všech oblastech Azure.

Pomocí koncových bodů služby Azure Virtual Network můžete izolovat možnosti připojení k vašemu logickému serveru z konkrétní podsítě nebo sady podsítí v rámci vaší virtuální sítě. Provoz do služby Azure SQL Data Warehouse z vaší virtuální sítě bude vždycky probíhat v rámci páteřní sítě Azure.

V rámci této vydané verze umožňujeme také možnosti připojení PolyBase ke službě Azure Data Lake Storage Gen2 prostřednictvím ovladače Azure Blob FileSystem. PolyBase můžete také využít k importu dat do služby SQL Data Warehouse ze služby Azure Storage provázané s vaší virtuální sítí. PolyBase také podporuje export dat ze služby SQL Data Warehouse do služby Azure Storage provázané s vaší virtuální sítí.

Pokud chcete získat další informace o koncových bodech služeb Virtual Network ve službě SQL Data Warehouse, projděte si celý blogový příspěvek nebo online dokumentaci.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features