Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Vylepšení vlastních pravidel služby Azure Web Application Firewall (WAF)

Datum publikování: 20 září, 2022

Nové operátory pro místní vlastní pravidla WAF:

Regionální služba Web Application Firewall (WAF) platformy Azure s Application Gateway teď podporuje vytváření vlastních pravidel pomocí operátorů Any a GreaterThanOrEqual. Vlastní pravidla umožňují vytvářet pravidla pro přizpůsobení způsobu vyhodnocování jednotlivých požadavků při zpracování v modulu WAF.

Další informace o vytváření vlastních pravidel najdete v dokumentaci k regionální službě WAF.

Geografické filtrování pomocí adresy soketu v globální službě WAF:

Globální Web Application Firewall (WAF) na platformě Azure se službou Azure Front Door teď podporuje vlastních filtrování shod geografie pomocí adres soketů. Filtrování podle adresy soketu umožňuje omezit přístup k webové aplikaci podle země nebo oblasti pomocí zdrojové IP adresy, kterou služba WAF vidí. Pokud je váš uživatel za proxy serverem, adresou soketu je často adresa tohoto proxy serveru.

Další informace o geografickém filtrování najdete v dokumentaci ke globální službě WAF.

  • Azure Front Door
  • Web Application Firewall
  • Application Gateway
  • Features
  • Security