Všeobecná dostupnost: Podpora průchodu bránou pro globální VNet Peering

Publikováno dne pátek 12. dubna 2019

Globální VNet Peering bezproblémově propojuje virtuální sítě Azure napříč oblastmi. Po navázání partnerského vztahu se virtuální sítě pro účely připojení jeví jako jedna síť. Provoz mezi prostředky v partnerských virtuálních sítích je naprosto soukromý a zůstává v páteřní síti Microsoftu. Průchod bránou je vlastnost partnerského uzlu, která umožňuje, aby jedna virtuální síť využila bránu VPN v partnerské virtuální síti pro připojení mezi více místy. Dřív byla podpora průchodu bránou omezená na peering v rámci stejné oblasti. Toto oznámení znamená, že se průchod bránou podporuje pro globální VNet Peering ve všech veřejných oblastech Azure, oblastech Azure Čína a oblastech Azure Government. 

Průchod bránou umožňuje k připojování využít bránu partnerské virtuální sítě: Není tedy potřeba vytvářet novou bránu. Jak se zvětšuje objem vašich úloh v Azure, musíte škálovat vaše sítě napříč oblastmi a virtuální sítě, abyste s tímto nárůstem udrželi krok. Průchod branou v rámci VNet Peeringu pomáhá zjednodušit vaši síťovou architekturu.

Další informace o globálním VNet Peeringu a postupu při nastavení průchodu bránou 

 

  • Virtual Network
  • VPN Gateway
  • Brány ExpressRoute
  • Features