Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Vylepšené prostředí pro doporučení zabezpečení Azure Advisoru

Datum publikování: 12 června, 2019

Azure Advisor obsahuje nová vylepšení, která usnadní optimalizaci prostředků Azure a využití Azure na maximum, včetně užší integrace se službou Security Center, hromadných akcí a dalších doporučení.

Nová užší integrace se službou Security Center vám umožní:

 • Zobrazení podrobného zobrazení doporučení zabezpečení ze služby Security Center přímo v Advisoru
 • Získání doporučení zabezpečené programově prostřednictvím rozhraní příkazového řádku, PowerShellu nebo rozhraní REST API Advisoru
 • Procházení souhrnu výstrah zabezpečení ze služby Security Center v Advisoru

Podělte se s námi o zpětnou vazbu k novému prostředí pro doporučení zabezpečení.

Advisor představuje také možnost provádět s doporučeními hromadné akce, jako je zavření nebo odložení. Tyto akce je možné provádět na webu Azure Portal nebo programově. Další informace.

A konečně je v Advisoru přidaných více než 20 nových doporučení k vysoké dostupnosti, výkonu a nákladům, mezi která patří:

 • Doporučení k vysoké dostupnosti
  • Databáze Azure Cosmos
   • Konfigurace konzistentního režimu indexování pro kolekci Cosmos DB
   • Konfigurace klíče oddílu pro kontejnery Azure Cosmos DB
  • Azure Monitor – Pravidla upozornění
   • Oprava neplatných pravidel upozornění protokolu
     
 • Doporučení k výkonu
  • Azure SQL Data Warehouse
   • Vertikální navýšení kapacity za účelem optimalizace využití mezipaměti v tabulkách SQL Data Warehouse a zvýšení výkonu dotazů
   • Převod tabulek SQL Data Warehouse na replikované tabulky za účelem zvýšení výkonu dotazů
  • Databáze Azure Cosmos
   • Přidání oblastí s provoze do účtu služby Azure Cosmos DB
   • Konfigurace zásad indexování Azure Cosmos DB zákazníkem zahrnutými nebo vyloučenými cestami
  • Azure MySQL, Azure PostgreSQL a Azure MariaDB
   • Oprava zatížení procesorů serverů MySQL, PostgreSQL a MariaDB s kritickými body procesoru
  • Účty služby Azure Storage
   • Návrh účtů služby Storage za účelem zabránění dosažení maximálního limitu předplatného
     
 • Doporučení k nákladům
  • Využití snímků úrovně Standard pro Spravované disky Azure
  • Odstranění selhávajících kanálů Azure Data Factory
  • Odstranění nepřidružených veřejných IP adres

Projděte si doporučení Advisoru.

Navštivte dokumentaci k Advisoru.

 • Azure Advisor
 • Features
 • Management
 • Services

Související produkty