Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Podpora IBM WebSphere v Azure Kubernetes Service

Datum publikování: 31 března, 2021

Začněte pomocí nástroje Open Liberty Operator a podrobných pokynů využívat nasazení WebSphere připravená pro provozní prostředí ve službě Azure Kubernetes Service (AKS). Tyto doprovodné materiály využívají oficiální image WebSphere Liberty a Open Liberty poskytnuté společností IBM a poskytují vysoký stupeň konfigurovatelnosti a možností přizpůsobení.

Kombinace AKS s WebSphere Liberty a Open Liberty nabízí výkonnou a flexibilní platformu pro podnikové zákazníky s Javou. Open Liberty Operator umožňuje spolehlivě nasazovat a spravovat javové aplikace v prostředích WebSphere Liberty i Open Liberty. Kromě nasazování a správy v clusteru Kubernetes nástroj Operator také umožňuje shromažďovat trasování a výpisy paměti pro diagnostické účely.

Společnosti IBM a Microsoft spolupracují na dalších společně vyvíjených nabídkách zaměřených na WebSphere Traditional na virtuálních počítačích Azure, WebSphere Liberty/Open Liberty na platformě Azure Red Hat Open Shift (ARO) a WebSphere Liberty/Open Liberty v AKS.

Další podrobnosti o těchto řešeních jsou k dispozici tady. Zákazníkům doporučujeme, aby vyhodnotili tato řešení pro plně produkční využití, uvedli své názory a spojili se s technickými týmy, které poskytují individuální pomoc.

Pokud potřebujete podporu migrace, kontaktujte nás.

Další informace.

  • Služba Virtual Machines
  • Features
  • Pricing & Offerings

Související produkty