Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Fond disků pro Azure VMware Solution je teď ve verzi Public Preview

Datum publikování: 13 července, 2021

Oznamujeme fond disků ve verzi Preview, který umožňuje využívat Azure Disk Storage jako možnost trvalého úložiště pro Azure VMware Solution. Fond disků je služba Azure, která zpřístupňuje koncový bod rozhraní iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) pro všechny disky přidané jako cíle úložiště, což umožňuje přístup ke službě Azure Disk Storage pro vysoce výkonné a odolné blokové úložiště. Azure VMware Solution můžete připojit k fondu disků a přidat disky jako úložiště dat VMware. To vám umožní škálovat úložiště prostředí AVS nezávisle na výpočetních prostředcích a snížit tak celkové náklady na vlastnictví. Kromě zajištění přístupu k blokovému úložišti v Azure se fond disků také integruje se službou Azure VMware Solution. Je plně spravovaný platformou Azure a ze strany správců služby Azure VMware Solution vyžaduje jenom minimální úsilí.

Běžné scénáře a případy použití

  • Úlohy náročné na úložiště:  U úloh náročných na úložiště, které běží ve službě Azure VMware Solution, můžete snadno dosáhnout omezení kapacity úložiště a výkonu softwaru vSAN postaveného nad uzly AVS. Pomocí fondu disků můžete vertikálně navýšit kapacitu úložiště a hostovat aktivní datové sady s využitím služby Ultra Disk Storage, nebo vrstvit chladnější data na disk úrovně Premium pro trvalé ukládání.
  • Zotavení po havárii: Zákazníci, kteří chtějí použít Azure VMware Solution jako místo pro zotavení po havárii (DR), mohou fondy disků využít k nasazení minimálního clusteru složeného ze tří uzlů. Jakmile je diskový fond nastavený a připojený ke clusteru služby Azure VMware Solution, můžete pomocí produktů pro zotavení po havárii, jako je VMware Site Recovery Manager se službou vSphere Replication, replikovat úložiště chráněných úloh z místního softwarem definovaného datacentra VMware do diskového fondu připojeného ke clusteru služby Azure VMware Solution. Potřebné úložiště můžete upravovat podle toho, jak se mění potřeby ochrany úloh, což vám pomůže udržet nízké celkové náklady na vlastnictví pro zotavení po havárii.

Ceny diskových fondů

Plánování diskových fondů

Nastavení diskového fondu

  • Azure Disk Storage
  • Spravované disky
  • Řešení Azure VMware
  • Features