NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Azure DDoS Protection Standard zavádí integraci upozornění DDoS se službou Azure Security Center

Datum publikování: 22 května, 2019

Oznamujeme, že pro zákazníky se službou DDoS Protection Standard bude možné zobrazovat upozornění DDoS ve službě Azure Security Center (ASC). Tato možnost je obecně dostupná pro všechny zákazníky se službami ASC a DDoS Standard. Tato upozornění DDoS budou téměř v reálném čase dostupná ve službě Security Center, a to bez nutnosti jakýchkoli nastavení nebo ručních integrací. Budou poskytovat informace o útocích DDoS, které tato služba zjistila a automaticky zmírnila.

Zákazníci, kteří chrání své virtuální sítě před útoky DDoS pomocí služby Azure DDoS Protection Standard, teď budou mít jednotný přehled o všech upozorněních souvisejících s útoky DDoS a o akcích, které se pro zmírnění těchto útoků provedly. Tato upozornění si můžete zobrazit na webu Azure Portal v části Security Center -> Ochrana před hrozbami -> Upozornění zabezpečení. Následující screenshot ukazuje příklad upozornění na útoky DDoS ve službě Security Center.

Aktivovat se mohou dva typy upozornění:

  1. Upozornění na útok DDoS zjištěný pro veřejnou IP adresu se vygeneruje, pokud cílem útoku DDoS je prostředek veřejné IP adresy a pokud tento útok zjistila služba DDoS Protection Service.

  2. Upozornění na útok DDoS zmírněný pro veřejnou IP adresu se vygeneruje, pokud se pro prostředek veřejné IP zmírnil zjištěný útok.

Tato upozornění budou zahrnovat obecné informace o útoku a případném zmírnění, geografii a inteligentní analýze hrozeb související s touto událostí a o realizovaných krocích pro odstranění tohoto problému. Přestože se od zákazníků k zajištění výhod těchto upozornění nevyžaduje žádná akce, doporučuje se, aby zákazníci kontrolovali tato upozornění a poskytnuté informace pro informační účely.

Další informace najdete v dokumentaci k ochraně před útoky DDoS a v dokumentaci ke službě Azure Security Center.

  • Azure DDoS Protection
  • Security Center
  • Features
  • Services
  • Security