Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Přechod na Cloud Services (rozšířená podpora) s využitím nového nástroje pro migraci

Datum publikování: 07 července, 2021

Nový nástroj pro místní migraci umožňuje bezproblémovou a platformou řízenou migraci stávajících nasazení Cloud Services (Classic) na Cloud Services (rozšířená podpora), a pro většinu scénářů. Další informace o podporovaných scénářích   

Klíčové funkce: 

  • Migrace je plně orchestrovaná platformou Azure a přesouvá celé nasazení se všemi přidruženými prostředky do Azure Resource Manager (ARM). 
  • Migrace stávajících cloudových služeb se provádí ve třech jednoduchých krocích: ověření, příprava, potvrzení (nebo zrušení). Další informace o principu fungování nástroje pro migraci 
  • Poskytuje možnost otestovat migrované nasazení před dokončením migrace pomocí Azure Resource Manageru. Operace potvrzení dokončí migraci, zatímco operace zrušení vrátí migraci zpět. 
  • Existující nasazení a související soubory nasazení je možné znovu použít s menšími změnami. 
  • V rámci migrace se zachová název DNS (Domain Name System) a IP adresa Cloud Services. 

Další informace o novém nástroji pro migraci

  • Cloud Services
  • Features