Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Azure Monitor pro kontejnery teď podporuje doporučené výstrahy

Datum publikování: 20 července, 2020

Azure Monitor pro kontejnery teď zahrnuje doporučené výstrahy. Pomocí této funkce můžete jedním kliknutím povolit výstrahy pro clustery AKS (Azure Kubernetes Service). Tyto předem nakonfigurované výstrahy metrik vám umožní monitorovat systémový prostředek, když běží ve špičkové kapacitě nebo dosahuje frekvencí selhání. Tato funkce je aktuálně ve verzi Preview.

V clusterech AKS se v současné době podporují tyto výstrahy:

Průměr % procesoru kontejneru

Vypočítá průměrné využití procesoru na jeden kontejner.

V případě, že průměrné využití procesoru na kontejner je větší než 95 procent.

Průměr % paměti pracovní sady kontejneru

Vypočítá průměrné využití paměti pracovní sady na jeden kontejner.

V případě, že průměrné využití paměti pracovní sady na kontejner je větší než 95 procent.

Průměr % procesoru

Vypočítá průměrné využití procesoru na jeden uzel.

V případě, že průměrné využití procesoru uzlem je větší než 80 procent.

Průměr % využití disku

Vypočítá průměrné využití disku pro uzel.

V případě, že využití disku pro uzel větší než 80 procent.

Průměr % paměti pracovní sady

Vypočítá průměrné využití paměti pracovní sady pro uzel.

V případě, že průměrné využití paměti pracovní sady pro uzel je větší než 80 procent.

Počet restartujících se kontejnerů

Vypočítá počet restartujících se kontejnerů.

V případě, že je počet restartování kontejnerů větší než 0.

Počet neúspěšných podů

Vypočítá počet podů v neúspěšném stavu.

V případě, že je počet podů v neúspěšném stavu větší než 0.

Stav uzlu NotReady

Vypočítá počet uzlů ve stavu NotReady.

V případě, že je počet uzlů ve stavu NotReady větší než 0.

Kontejnery ukončené kvůli OOM

Vypočítá počet kontejnerů ukončených kvůli OOM.

V případě, že počet kontejnerů ukončených kvůli OOM je větší než 0.

Procento připravených podů

Vypočítá průměrný stav připravenosti podů.

V případě, že je stav připravenosti podů menší než 80 procent.

Počet dokončených úloh

Vypočítá počet úloh, které byly dokončeny před více než šesti hodinami.

V případě, že počet zastaralých úloh, které jsou starší než 6 hodin, je větší než 0.

 

Tyto výstrahy lze povolit prostřednictvím webu Azure Portal a pomocí šablony ARM.

Další informace o výstrahách

  • Azure Monitor
  • Services

Související produkty