Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Změny přístupu ke konfiguraci clusteru HDInsight

Datum publikování: 24 dubna, 2019

Zavádíme důležité změny pro podporu detailnějšího řízení přístupu na základě rolí k citlivým konfiguračním informacím z clusterů HDInsight, jako jsou přihlašovací údaje HTTP pro brány a klíče účtů úložiště. V rámci těchto změn se může od uživatelů vyžadovat nějaká akce, pokud využívají některou z ovlivněných entit nebo scénářů:

 • API: Uživatelé využívající koncové body /configurations nebo /configurations/{configurationName}
 • Azure HDInsight Tools for Visual Studio Code verze 1.1.1 nebo starší
 • Azure Toolkit for IntelliJ verze 3.20.0 nebo starší
 • SDK pro .NET
  • verze 1.x nebo 2.x: Uživatelé využívající metody GetClusterConfigurationsGetConnectivitySettingsConfigureHttpSettingsEnableHttp nebo DisableHttp z třídy ConfigurationsOperationsExtensions
  • verze 3.x a novější: Uživatelé využívající metody GetUpdateEnableHttp nebo DisableHttp z třídy ConfigurationsOperationsExtensions
 • SDK pro Python: Uživatelé využívající metody get nebo update ze třídy ConfigurationsOperations
 • SDK pro Javu: Uživatelé využívající metody update nebo get ze třídy ConfigurationsInner
 • SDK pro Go: Uživatelé využívající metody Get nebo Update ze struktury ConfigurationsClient
 • Kroky při migraci pro váš scénář najdete v následujících částech (nebo použijte odkazy uvedené výš).

Další kroky

Další informace o těchto změnách a požadovaných krocích pro migraci najdete v naší dokumentaci Migrace na granulární řízení přístupu na základě rolí pro konfigurace clusteru.

Chcete se ještě na něco zeptat? Kontaktujte nás.

 • HDInsight
 • SDK and Tools
 • Security

Související produkty