Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Aktuální informace pro Azure Cognitive Search z konference Build

Datum publikování: 19 května, 2020

Hodnocení ML pro možnosti služby Search (verze Preview oznámena na konferenci Build)​

Azure Cognitive Search nabízí novou možnost hodnocení ML. Hodnocení ML využívá zpětnovazební učení a umožňuje průběžně optimalizovat výsledky pro zvýšení relevance na základě toho, jak uživatelé interagují s výsledky hledání.

Integrace dovedností služby Azure Machine Learning (verze Preview oznámena na konferenci Build)

Přidáním nového typu dovednosti, kterým je dovednost Azure Machine Learning (AML), se zjednodušila integrace vlastních dovedností vytvořených ve službě Azure Machine Learning. Nasazení modelu jako zabezpečeného koncového bodu ze služby Azure Machine Learning a použití dekorátoru schémat zajišťuje okamžitou rozpoznatelnost koncového bodu v kanálu Azure Cognitive Search jako dovednosti AML.

Další informace.

  • Obohacení AI
  • Features