Přeskočit navigaci

Zobrazení přenosů ve službě Azure Traffic Manager

úterý 26. září 2017

Díky zobrazení přenosů nyní budou zákazníci služby Azure Traffic Manager moci porozumět tomu, kde se nacházejí jejich uživatelské základny (až do úrovně místního překladače DNS), jaký objem přenosů z těchto oblastí pochází a jakou mají příslušné přenosy latenci. Zákazníci budou mít také přístup k podrobným informacím o vzorcích konkrétních přenosů z každé z těchto uživatelských základen do oblastí Azure, kde je zákazník přítomen. Kromě poskytování nezpracovaných dat nabídne Traffic Manager také výkonnou vizualizaci prostřednictvím webu Azure Portal. Zákazníci budou moci zobrazit uživatelské základy s příslušnými informacemi o objemu a latenci na zeměpisné mapě, na které bude znázorněný také tok přenosů z různých zeměpisných oblastí do oblastí Azure.

Zobrazení přenosů poskytne zákazníkům užitečné informace o správě kapacity ve stávajících oblastech Azure i v nových oblastech Azure, do kterých se musí rozšířit, aby svým uživatelům mohli poskytovat ještě lepší možnosti. Vizualizace prostřednictvím webu Azure Portal umožní zákazníkům rychle shromažďovat poznatky, zobrazit podrobné informace o konkrétních oblastech uživatelů a vizuálně zkoumat tok přenosů z různých oblastí.

Další informace o zobrazení přenosů pro službu Azure Traffic Manager.

 

Related feedback