Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Zobrazení přenosů ve službě Azure Traffic Manager

Datum publikování: 26 září, 2017

Díky zobrazení přenosů nyní budou zákazníci služby Azure Traffic Manager moci porozumět tomu, kde se nacházejí jejich uživatelské základny (až do úrovně místního překladače DNS), jaký objem přenosů z těchto oblastí pochází a jakou mají příslušné přenosy latenci. Zákazníci budou mít také přístup k podrobným informacím o vzorcích konkrétních přenosů z každé z těchto uživatelských základen do oblastí Azure, kde je zákazník přítomen. Kromě poskytování nezpracovaných dat nabídne Traffic Manager také výkonnou vizualizaci prostřednictvím webu Azure Portal. Zákazníci budou moci zobrazit uživatelské základy s příslušnými informacemi o objemu a latenci na zeměpisné mapě, na které bude znázorněný také tok přenosů z různých zeměpisných oblastí do oblastí Azure.

Zobrazení přenosů poskytne zákazníkům užitečné informace o správě kapacity ve stávajících oblastech Azure i v nových oblastech Azure, do kterých se musí rozšířit, aby svým uživatelům mohli poskytovat ještě lepší možnosti. Vizualizace prostřednictvím webu Azure Portal umožní zákazníkům rychle shromažďovat poznatky, zobrazit podrobné informace o konkrétních oblastech uživatelů a vizuálně zkoumat tok přenosů z různých oblastí.

Další informace o zobrazení přenosů pro službu Azure Traffic Manager.

 

  • Traffic Manager
  • Features

Související produkty