Přeskočit navigaci

Klasické metriky služby Azure Storage se 31. srpna 2023 vyřadí z provozu

Datum publikování: 03 září, 2020

Vzhledem k tomu, že Monitor teď poskytuje bohaté a konsolidované monitorování prostředků Azure, 31. srpna 2023 vyřadíme z provozu klasické metriky ve službě Storage. Nejpozději k tomuto datu prosím přejděte na metriky ve službě Monitor.

Doporučujeme vám provést tento přechod dříve a využít tak širší škály výhod služby Monitor. Kromě funkcí klasických metrik, které už využíváte, Monitor nabízí tyto možnosti:

  • Nové metriky a dimenze pro rozšířené monitorování
  • Hloubkové analýzy ve službě Azure Monitor Log Analytics
  • Nativní integrace s dalšími řešeními pro monitorování

Doporučená akce

Pokud chcete dál monitorovat prostředky služby Storage, nejpozději do 31. srpna 2023 přejděte na metriky ve službě Monitor.

Pokud máte nějaké dotazy, můžete získat odpovědi od komunitních specialistů na webu Microsoft Q&A. Pokud máte plán podpory a potřebujete technickou pomoc, kontaktujte nás.

  • Azure Monitor
  • Retirements

Související produkty