Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Převzetí služeb při selhání účtů služby Azure Storage je teď ve verzi Public Preview

Datum publikování: 05 února, 2019

Převzetí služeb při selhání účtů služby Azure Storage pro zákazníky využívající účty geograficky redundantního úložiště (GRS) a geograficky redundantního úložiště jen pro čtení (RA-GRS) je teď ve verzi Public Preview. Zákazníci můžou s využitím této funkce řídit, kdy se má provést převzetí služeb při selhání jejich účtů úložiště z primární do sekundární oblasti.

Pokud bude primární oblast vašeho účtu geograficky redundantního úložiště delší dobu nedostupná, můžete vynutit převzetí služeb při selhání účtu. Když provedete převzetí služeb při selhání, všechna data v účtu úložiště se převedou do sekundární oblasti a ta se stane novou primární oblastí. Záznamy DNS pro všechny koncové body služeb úložiště (objektů blob, souborů, front, tabulek a Azure Data Lake Storage Gen2) se aktualizují tak, aby odkazovaly na novou primární oblast. Po dokončení převzetí služeb při selhání můžou klienti automaticky začít zapisovat data do účtu úložiště s využitím koncových bodů služeb v nové primární oblasti bez jakýchkoli změn kódu.

Po převzetí služeb při selhání se účet úložiště nakonfiguruje na místně redundantní (LRS). Pokud chcete obnovit replikaci do nové sekundární oblasti, nakonfigurujte účet tak, aby opět využíval geograficky redundantní úložiště (RA-GRS nebo GRS). Mějte na paměti, že převod účtu místně redundantního úložiště (LRS) na účet RA-GRS nebo GRS je zpoplatněný.

Převzetí služeb při selhání účtu se ve verzi Preview podporuje pro nové a stávající účty úložiště Azure Resource Manageru, které jsou nakonfigurované pro RA-GRS a GRS. Účty úložiště můžou být účty úložiště pro obecné účely verze 1 (GPv1), účty úložiště pro obecné účely verze 2 (GPv2) nebo účty služby Blob Storage. Převzetí služeb při selhání účtu se aktuálně podporuje v oblastech USA – západ 2 a USA – středozápad.

Převzetí služeb při selhání účtu můžete zahájit pomocí webu Azure Portal, Azure PowerShellu, Azure CLI nebo rozhraní API poskytovatele prostředků služby Azure Storage.

Další informace

  • Účty úložiště
  • Azure Resource Manager
  • Features
  • Management