Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Azure SQL Database – funkce skupin automatického převzetí služeb při selhání je teď dostupná v dalších oblastech

Datum publikování: 18 září, 2019

Funkce skupin automatického převzetí služeb při selhání služby Azure SQL Database je teď dostupná pro nasazení spravovaných instancí ve všech oblastech. Vytvořte georeplikované spravované instance s těmito funkcemi:

  • Georeplikace všech databází z primární instance na sekundární instanci 
  • Transparentní ruční nebo automatické převzetí služeb při selhání
  • Nezávislé směrování na sekundární databáze kvůli vyrovnávání zatížení úloh jen pro čtení
  • Georeplikace mezi primární a sekundární instancí v jiných virtuálních sítích a předplatných

Další informace o skupinách automatického převzetí služeb při selhání >

  • Features
  • Services