Přeskočit navigaci

Aktualizace služby Azure SQL Data Warehouse

pondělí 10. července 2017

Azure SQL Data Warehouse poskytuje trojnásobné navýšení výkonu a bezedné sloupcové úložiště. Od července 2017 budou uživatelé moci ve verzi Preview zřizovat nové instance služby Azure SQL Data Warehouse na úrovních DW9000 a DW18000. Ty umožňují škálování s větší výpočetní kapacitou než kdy dřív pro zpracování analytických dotazů s využitím našeho plně vybaveného stroje SQL. Azure SQL Data Warehouse bude podporovat bezedné sloupcové úložiště i na těchto nových úrovních výkonu.

Další informace

Related feedback