Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Poradci pro zabezpečení služby Azure Service Health jsou teď k dispozici

Datum publikování: 29 dubna, 2020

Ve službě Azure Service Health jsou teď k dispozici poradci pro zabezpečení. Jedná se o typ oznámení, která zprostředkovávají naléhavé informace související se zabezpečením, které mají vliv na vaše úlohy Azure.

Mezi poradci pro zabezpečení služby Service Health a oznámeními zabezpečení služby Azure Security Center je důležitý rozdíl –⁠ poradci pro zabezpečení ve službě Service Health poskytují oznámení týkající se zabezpečení a ohrožení zabezpečení platformy a porušení ochrany osobních údajů na úrovni služby Azure, zatímco oznámení zabezpečení ve službě Azure Security Center informují o ohroženích zabezpečení týkajících se jednotlivých prostředků Azure.

Nastavením upozornění služby Service Health na tento typ oznámení získáte možnost procházet tyto poradce pro zabezpečení v prostředí služby Service Health na webu Azure Portal a dostávat upozornění ohledně poradců pro zabezpečení prostřednictvím preferovaného kanálu. Existují dva typy poradců pro stav –⁠ upozornění (ovlivňují stávající služby a můžou vyžadovat zásah správce) a informační (ovlivňují pouze stávající služby).

Další informace o této verzi

Azure Service Health na webu Azure Portal

Další informace o službě Azure Service Health

  • Azure Service Health
  • Services

Související produkty