Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Azure Private Link je teď k dispozici pro několik nových služeb Azure

Datum publikování: 14 května, 2020

 

Služba Azure Private Link je teď obecně dostupná pro tyto služby:

 • Kognitivní hledání v Azure
 • Azure Event Hubs
 • Azure Service Bus
 • Azure Backup
 • Azure Container Registry
 • Témata pro Azure Event Grid
 • Domény Azure Event Gridu

Služba Private Link je dostupná také ve verzi Preview pro tyto služby:

 • Služba Azure SignalR
 • Azure IoT Hub

Projděte si dostupnost podporovaných služeb v jednotlivých oblastech.

Začněte s využitím rychlých startů a kurzů pro Azure Portal, PowerShell a Azure CLI.

Přečtěte si další informace o připojení k prostředku služby Private Link přes privátní koncový bod.

 • Privátní propojení Azure
 • Virtual Network
 • Event Hubs
 • Event Grid
 • Service Bus
 • Azure Cognitive Search
 • Container Registry
 • Azure Backup
 • Služba Azure SignalR
 • Azure IoT Hub
 • Compliance
 • Services
 • Security