Přeskočit na hlavní obsah

Podpora služby Azure Monitor pro kontejnery se systémem Prometheus pro moduly AKS je teď ve verzi Preview

Datum publikování: 08 srpna, 2019

Prometheus je oblíbené open source řešení pro monitorování metrik, které je součástí Cloud Native Compute Foundation. Řada zákazníků o oblibou využívá obsáhlé metriky, které Prometheus poskytuje na platformě Kubernetes. Současně se jim ale líbí snadné používání služby Azure Monitor pro kontejnery, která poskytuje plně spravované a předem připravené monitorování pro clustery Azure Kubernetes Service (AKS). Integrace systému Prometheus se službou Azure Monitor pro kontejnery je teď ve verzi Preview a spojuje to nejlepší z obou světů.

Abyste mohli používat systém Prometheus, obvykle je potřeba nastavit a spravovat server Prometheus s databází. Díky integraci se službou Azure Monitor už žádný server Prometheus nepotřebujete – stačí zveřejnit koncový bod systému Prometheus prostřednictvím exportérů nebo podů (aplikace) a kontejnerizovaný agent pro službu Azure Monitor pro kontejnery se může starat o metriky za vás. K dispozici je prostředí pro bezproblémovou registraci ke shromažďování metrik systému Prometheus pomocí služby Azure Monitor.

Přečtěte si další informace a projděte si podrobnosti o registraci monitorování v modulu AKS.

Přečtěte si informace o nastavení systému Prometheus.

 

  • Projděte si aktualizace a opravy chyb pro agenta Log Analytics ve službě Azure Monitor pro kontejnery. Nejnovější verze agenta je azuremonitor/containerinsights/ciprod: ciprod07092019.
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Monitor
  • Features
  • Management