Přeskočit navigaci

Azure Migrate

úterý 26. září 2017

Azure Migrate dokáže zjistit vaše místní aplikace založené na VMware a nevyžaduje k tomu žádné změny prostředí VMware. Azure Migrate nabízí jedinečnou schopnost vizualizace závislostí na úrovni skupin v aplikacích běžících na více virtuálních počítačích a díky tomu umožňuje logicky seskupit a určit prioritu celé aplikace pro migraci. Prostřednictvím zjišťování využití procesoru, paměti, disků a sítě nabízí Azure Migrate také integrované určování správné velikosti, které nabízí pokyny pro určení velikosti a nákladů, abyste při migraci mohli ušetřit.

Další informace

Vyzkoušet službu Azure Migrate

Related feedback