Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Oznámení o obecné dostupnosti pro službu Azure Machine Learning // Build, květen 2021

Datum publikování: 25 května, 2021

Ve službě Azure Machine Learning jsou teď obecně dostupné následující funkce:   

 • Popisování dat – segmentace instancí obrázků ve službě Azure Machine Learning poskytuje centrální místo pro vytváření, správu a monitorování projektů popisování. Slouží ke koordinaci dat, popisků a členů týmu a umožňuje efektivně řídit úlohy popisování. Podporuje klasifikaci obrázků, a to buď s více popisky, nebo s více třídami, identifikaci objektů pomocí ohraničených polí a segmentaci instancí obrázků (mnohoúhelník). 
 • Podpora MLflow: Azure Machine Learning podporuje správu celého cyklu strojového učení pomocí otevřených standardů MLFlow, což umožňuje stávajícím úlohám přejít z místního spouštění na spouštění v inteligentním cloudu a na hraničních zařízeních.  
  • Použití sledování MLflow a rozhraní API pro protokolování 

  • Sledování experimentů a metrik s využitím obou služeb 

  • Sledování modelů v registru modelů služby Azure Machine Learning a MLflow 

  • Nasazení modelů se sledováním MLflow s využitím balíčku azureml-mlflow do ACI a AKS

Další informace o popisování obrázků

Dokumentace s postupem pro MLflow

 • Azure Machine Learning
 • Features

Související produkty