Přeskočit na hlavní obsah

Azure Kubernetes Service – vyřazuje se podpora pro Kubernetes verzí 1.11 a 1.12

Datum publikování: 30 září, 2019

V pondělí 9. prosince 2019 (9. 12. 2019) odebereme podporu pro verze Kubernetes starší než nejnovější verze (N) a dvě podverze před ní (N-2), protože k tomuto datu začne být dostupná podpora pro Kubernetes 1.15. Zákazníci používající starší verze Kubernetes, než je Kubernetes 1.13.x, musí nejpozději do pondělí 9. prosince 2019 upgradovat, aby si zajistili podporu. Při otevření nové žádosti o podporu Azure po tomto datu budou zákazníci vyzváni k upgradu na podporovanou verzi. Upozorňujeme: Toto datum je specifické pro AKS a nesouvisí s žádnými daty komunity nebo upstreamu pro Kubernetes 1.15.

Cílem této změny je zajištění těsnějšího souladu s upstreamovým projektem Kubernetes a konzistentnějšího prostředí pro zákazníky z hlediska oprav chyb, oprav zabezpečení a kompatibility komponent.

Tato změna znamená, že AKS bude podporovat aktuálně dostupnou vydanou verzi Kubernetes a dvě předchozí podverze (N-2). V minulosti služba AKS podporovala aktuálně dostupnou vydanou verzi Kubernetes a také tři předchozí podverze (N-3). Při vydání nové podverze se odebere nejstarší podverze.

Od pondělí 9. prosince 2019 se budou podporovat tyto podverze Kubernetes:

  • 1.13.x
  • 1.14.x
  • 1.15.x

Ověření, které verze jsou dostupné ve vaší oblasti:

```
az aks get-upgrades --resource-group myResourceGroup --name myAKSCluster --output table
```

Upgrade vašich clusterů s využitím Azure CLI:

```
az aks upgrade --resource-group myResourceGroup --name myAKSCluster --kubernetes-version <NEW VERSION>
```

Další informace najdete v zásadách podpory Kubernetes AKS.

Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte nás.

 

 

V pondělí 9. prosince 2019 (9. 12. 2019) odebereme podporu pro verze Kubernetes starší než nejnovější verze (N) a dvě podverze před ní (N-2), protože k tomuto datu začne být dostupná podpora pro Kubernetes 1.15. Zákazníci používající starší verze Kubernetes, než je Kubernetes 1.13.x, musí nejpozději do pondělí 9. prosince 2019 upgradovat, aby si zajistili podporu. Při otevření nové žádosti o podporu Azure po tomto datu budou zákazníci vyzváni k upgradu na podporovanou verzi. Upozorňujeme: Toto datum je specifické pro AKS a nesouvisí s žádnými daty komunity nebo upstreamu pro Kubernetes 1.15.

Cílem této změny je zajištění těsnějšího souladu s upstreamovým projektem Kubernetes a konzistentnějšího prostředí pro zákazníky z hlediska oprav chyb, oprav zabezpečení a kompatibility komponent.

Tato změna znamená, že AKS bude podporovat aktuálně dostupnou vydanou verzi Kubernetes a dvě předchozí podverze (N-2). V minulosti služba AKS podporovala aktuálně dostupnou vydanou verzi Kubernetes a také tři předchozí podverze (N-3). Při vydání nové podverze se odebere nejstarší podverze.

Od pondělí 9. prosince 2019 se budou podporovat tyto podverze Kubernetes:

  • 1.13.x
  • 1.14.x
  • 1.15.x

Ověření, které verze jsou dostupné ve vaší oblasti:

```
az aks get-upgrades --resource-group myResourceGroup --name myAKSCluster --output table
```

Upgrade vašich clusterů s využitím Azure CLI:

```
az aks upgrade --resource-group myResourceGroup --name myAKSCluster --kubernetes-version <NEW VERSION>
```

Další informace najdete v zásadách podpory Kubernetes AKS.

Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte nás.

 

 

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Open Source
  • Retirements

Související produkty