Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Azure HDInsight Tools for Visual Studio Code – Vytvoření, spuštění a ladění poznámkového bloku

Datum publikování: 19 května, 2020

Podpora poznámkových bloků Visual Studio Code v rozšíření HDInsight Spark a Hive je teď dostupná ve verzi Preview. Díky tomu můžete provádět podobné operace jako s poznámkovými bloky Jupyter a díky možnosti převodu mezi soubory IPYNB a PY jedním kliknutím posílit spolupráci. 

Poznámkové bloky Visual Studio Code podporují nativní práci s poznámkovými bloky Jupyter a umožňují vytvářet nové poznámkové bloky IPYNB, otevírat stávající poznámkové bloky a provádět operace na úrovni buňky s buňkami kódu a markdownu. Kromě toho může naplno využít službu jazyka pro Python, ladit poznámkové bloky a sledovat proměnné. 

Rozšíření HDInsight Spark a Hive nabízí také bezproblémovou integraci s clustery HDInsight. Získejte rychlý přístup ke standardním clusterům HDInsight, clusterům ESP a clusterům zprostředkovatelů ID služby HDInsight prostřednictvím přihlášení k Azure nebo se ke clusteru připojte ručně a využijte možnosti interaktivních dotazů PySpark a odesílání dávkových úloh.

Další informace

  • HDInsight
  • Features

Související produkty