Přeskočit na hlavní obsah

Vyřazení virtuálních počítačů řady G ve službě Azure HDInsight – migrujte nejpozději do 31. října 2019

Datum publikování: 30 září, 2019

Azure HDInsight vyřadí virtuální počítače řady G z provozu 31. října 2019. Po tomto datu už nebude možné vytvářet nové clustery s využitím virtuálních počítačů řady G ani vertikálně navyšovat kapacitu clusterů s uzly řady G.

Nejpozději do 31. října 2019 prosím migrujte vaše aktuální úlohy z uzlů řady G na jiné typy virtuálních počítačů, jako je řada Ev3 nebo Dv2.

  • HDInsight
  • Features
  • Services
  • Retirements

Související produkty