Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Azure Database Migration Service: Online migrace z SQL do spravované instance Azure SQL DB

Datum publikování: 24 září, 2018

Migrujte databáze SQL Serveru do spravované instance Azure SQL Database s minimálními výpadky s využitím funkce ve službě Azure Database Migration Service ve verzi Preview. Jako první krok při provádění migrací z SQL Serveru v místním prostředí nebo na virtuálních počítačích do spravované instance Azure SQL Database pomocí webu Azure Portal vytvořte instanci služby Azure Database Migration Service.

Další informace

Přístup k webu Azure Portal pro vytvoření instance služby Azure Database Migration Service

Další informace o službě Azure Database Migration Service

  • Azure Database Migration Service
  • Azure SQL Database
  • Services

Související produkty