Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Nové funkce přidané do Mapování toků dat Data Factory usnadňují práci s posunem schématu

Datum publikování: 29 července, 2019

Nové funkce, které byly přidány do služby ADF minulý týden, výrazně usnadňují práci s flexibilními schématy a scénáři posunu schématu během vytváření Mapování toků dat (ve verzi Public Preview) pro transformace dat ve velkém měřítku.

  • Byly přidány nové funkce vzorů sloupců, které slouží k adresování sloupců podle pozice a názvu streamu. Jedná se o dodatek ke stávajícím funkcím pro shodu sloupců podle názvu nebo datového typu. Možnosti posunu schématu najdete v dokumentaci tady.
  • Automaticky přeskakujte duplicitní mapování sloupců pomocí nových možností pro přeskočení duplicit v transformaci Select.
  • Služba ADF nyní může automaticky odvozovat datové typy pro nově příchozí sloupce pomocí volby odvozování datového typu v posunu schématu transformace zdroje.
  • Přidali jsme funkce mapování založené na pravidlech se shodou vzoru sloupce, aby bylo jednoduché vytvářet mapování pro statická i flexibilní schémata.
  • Mapování založené na pravidlech je k dispozici v transformaci Select a transformaci jímky.

 

  • Data Factory V2
  • Features