NYNÍ K DISPOZICI

Azure Data Factory rozšiřuje podporu PolyBase pro načítání dat do služby SQL Data Warehouse

Aktualizováno: 26 června, 2019

Azure Data Factory (ADF) se bez problémů integruje s funkcí PolyBase, která představuje nejefektivnější způsob načítání dat do služby SQL Data Warehouse, a umožňuje tak výkonně ingestovat data z více než 80 zdrojů dat do služby SQL Data Warehouse. Pokud jsou vaše zdrojová data kompatibilní s PolyBase, může za vás PolyBase automaticky volat aktivita kopírování, abyste nemuseli vytvářet složité příkazy T-SQL. Pokud PolyBase vaše zdrojová data nepodporuje, aktivita kopírování kromě toho nabízí integrované fázované kopírování, při kterém se data automaticky převedou do kompatibilního formátu, a teprve pak se načtou pomocí PolyBase.

ADF teď dále rozšiřuje integraci PolyBase a podporuje:

  • Načítání dat z Azure Data Lake Storage Gen2 s využitím ověřování klíče účtu nebo spravované identity.
  • Načítání dat z objektu blob Azure s nakonfigurovaným koncovým bodem služby virtuální sítě. Může se jednat o původní zdroj nebo přípravné úložiště. Pokud se jedná o přípravné úložiště, v rámci ADF se automaticky přepne na schéma abfss://, aby se vytvořil externí zdroj dat, který PolyBase vyžaduje.

Další informace najdete v tématu Načítání dat do služby Azure SQL Data Warehouse pomocí PolyBase.

  • Data Factory
  • Azure Synapse Analytics
  • Features