Přeskočit navigaci

Azure Cosmos DB – Architektury řízené událostmi s knihovnou Change Feed Processor

čtvrtek 24. srpna 2017

Sestavujte architektury řízené událostmi a získávejte novinky o databázi v reálném čase díky kanálu změn databáze Azure Cosmos DB. Kanál změn umožňuje používání reaktivních programovacích modelů pro telemetrii IoT a kanálů objednávek pro elektronické obchodování. Čtení kanálu změn napříč několika oddíly usnadňuje knihovna Change Feed Processor, která je teď dostupná v podobě balíčku NuGet pro vývoj v .NET. Knihovna Change Feed Processor usnadňuje distribuci zpracování událostí kanálu změn mezi několik příjemců. Tato knihovna také poskytuje zabezpečené víceprocesové prostředí runtime bezpečné pro přístup z více vláken, které nabízí kontrolní bod a řízení pronájmu oddílů pro distribuované aplikace zpracování událostí ve velkém měřítku.

Další informace o balíčku NuGet pro vývoj v .NET

Další informace o knihovně Change Feed Processor

Related feedback