VE VERZI PREVIEW

Rozhraní API služby Azure Cosmos DB API pro etcd ve verzi Preview

Aktualizováno: 08 května, 2019

S rozhraním API pro etcd, které je kompatibilní s drátovým protokolem, umístěným nad Azure Cosmos DB získají vývojáři automaticky vysoce spolehlivé, globálně distribuované a vysoce dostupné nástroje Kubernetes a K8 bez nutnosti úprav kódu nebo správy. To umožňuje vývojářům samospravovaného prostředí Kubernetes škálovat koordinační data a dat správy stavů na plně spravovanou službu s 99,999% vysokou dostupností a elastickou škálovatelností podpořenou smlouvami SLA, a to s výrazně nižšími celkovými náklady na vlastnictví a bez náročnosti a složitosti správy clusterů etcd.

Další informace

 

  • Databáze Azure Cosmos
  • Features
  • Microsoft Build

Related Products