Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

SMS a telefonování služeb Azure Communication Services jsou teď dostupné ve verzi Public Preview

Datum publikování: 07 října, 2020

Azure Communication Services je plně spravovaná komunikační platforma, která firmám a vývojářům usnadňuje přidávání funkcí hlasu, videa, chatu a SMS do mobilních a desktopových aplikací a webů pomocí pouhých několika řádků kódu.

Dnes oznamujeme vydání funkcí SMS a telefonování, které jsou teď dostupné ve verzi Public Preview.

Odeslání SMS z vaší aplikace: Platforma Azure Communication Services umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy SMS prostřednictvím klientských knihoven SMS. Tyto klientské knihovny je možné využít k podpoře scénářů zákaznických služeb, připomínání schůzek, dvojúrovňovému ověřování a dalším potřebám komunikace v reálném čase. Funkce SMS platformy Communication Services umožňuje spolehlivě odesílat zprávy a zpřístupňuje přehledy doručitelnosti a míry odezvy v souvislosti s vašimi kampaněmi.

Získání telefonního čísla: Azure Communication Services můžete využít ke zřízení a zpřístupnění telefonních čísel. Tato telefonní čísla lze použít k iniciování odchozích volání a k sestavování komunikačních řešení s využitím SMS.

Volání do a z veřejné telefonní sítě: Veřejné telefonní sítě (PSTN, Public Switched Telephony Network) už nejsou jenom jednoduché pevné linky, ale staly se z nich celosvětové a všudypřítomné sítě 5G. Komunikační služby Azure teď umožňují pronajmout si telefonní čísla (pro začátek v USA ve verzi Preview) a do libovolných podnikových aplikací bez problémů integrovat pracovní postupy volání. 

Blog o Azure

Dokumentace

Další informace

  • App Service
  • Event Grid
  • Logic Apps
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services