Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Rozšíření Visual Studio Code pro Azure Cache je teď ve verzi Preview

Datum publikování: 02 září, 2020

Rozšíření Visual Studio Code pro Azure Cache for Redis vám umožní přístup ke všem mezipamětem v rámci vašich předplatných Azure a zobrazení jejich dat.

Prostřednictvím této nové integrace budete mít možnost využívat Visual Studio Code k zobrazení, testování a ladění mezipamětí v jednom zjednodušeném prostředí. Toto rozšíření zjednodušuje vývoj tím, že eliminuje nutnost ručního sledování připojení a přístupových klíčů pro připojení k mezipamětem. Stačí provést ověření pomocí účtu Azure a okamžitě budete mít přístup k vašim instancím Azure Cache for Redis. V konečném součtu vám toto rozšíření poskytuje více času na vývoj, ladění a testování vaší aplikace.

Další informace o službě Azure Cache for Redis

  • Features