Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Aktualizace Azure Batch – prosince 2019

Datum publikování: 14 ledna, 2020

Azure Batch je službě pro spouštění rozsáhlých paralelních a dávkových výpočetních úloh. Tady je souhrn všech nových nebo rozšířených funkcích Batch, které byly aktualizovány v druhé polovině roku 2019:

  • Možnost zadání IP adres fondu

Ve výchozím nastavení služba Batch vytvoří pro každý fond veřejnou IP adresu, aby služba Batch mohla komunikovat s virtuálními počítači fondu. V některých případech je potřeba, aby IP adresy byly statické nebo explicitně uzamčené. Tato nová funkce umožňuje, aby se veřejné IP adresy vytvořily samostatně a byly určené pro použití fondem.

  • Shared Image Gallery pro fondy vlastních imagí

Shared Image Gallery je služba Azure umožňující ukládat a spravovat image virtuálních počítačů, které se používají k vytváření fondů na základě vlastních imagí. Shared Image Gallery umožňuje vytvářet rozsáhlé fondy vlastních imagí (tisíce virtuálních počítačů) spolehlivěji a rychleji než dříve podporované mechanismy pro prostředky imagí. 

  • Podpora rozhraní API pro připojení vzdálených systémů souborů

Rozhraní API fondu se aktualizovalo tak, aby určovalo konfiguraci vzdáleného systému souborů, takže virtuální počítače fondu si můžou snadněji připojit vzdálené systémy souborů, jako je například sdílená složka Azure Files nebo systém souborů NFS.

  • Aktualizace výchozích hodnot z důvodu použitelnosti

Výchozí hodnoty pro dvě vlastnosti fondu se změnily tak, aby lépe vyhovovaly běžným případům použití. Výchozí hodnota vlastnosti waitForSuccess pro StartTask je nyní True. Výchozí hodnota vlastnosti scope pro AutoUserSpecification je nyní „pool“. (Dřív byla „task“ v uzlech Windows a „pool“ v linuxových uzlech.)

 

  • Batch
  • Features

Související produkty