Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Trénování služby Azure Batch AI pro modely obsáhlého learningu

Datum publikování: 12 května, 2017

Trénování služby Azure Batch AI, což je nové rozšíření služby Azure Batch, které bude cílit na odborníky přes data a výzkumné pracovníky v oblasti AI i na ty, kteří trénují a testují modely obsáhlého learningu a další modely AI, bude brzy dostupné. Uživatelé určí své požadavky na úlohy a cestu k modelu a datům a služba Batch se postará o zřízení clusteru a spuštění příslušných úloh.

Trénování služby Batch AI bude podporovat jakoukoli architekturu learningu v Linuxu nebo ve Windows, včetně CNTK, TensorFlow, Chainer, Caffe a dalších. Služba usnadní spouštění hyperparametrických průchodů pro optimalizaci modelů a podle potřeby bude vertikálně navyšovat a snižovat kapacitu clusteru GPU. Trénování služby Batch AI poskytne rozhraní Python API pro použití se skripty a poznámkovými bloky a sadu SDK pro účely automatizace.

Již brzy začneme přijímat nominace na uživatele v rané fázi, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu před vydáním verze Preview. Zákazníci si můžou verzi Preview zaregistrovat na stránce Trénování služby Batch AI.

  • Features