Přeskočit navigaci

Trénování služby Azure Batch AI pro modely obsáhlého learningu

pátek 12. května 2017

Trénování služby Azure Batch AI, což je nové rozšíření služby Azure Batch, které bude cílit na odborníky přes data a výzkumné pracovníky v oblasti AI i na ty, kteří trénují a testují modely obsáhlého learningu a další modely AI, bude brzy dostupné. Uživatelé určí své požadavky na úlohy a cestu k modelu a datům a služba Batch se postará o zřízení clusteru a spuštění příslušných úloh.

Trénování služby Batch AI bude podporovat jakoukoli architekturu learningu v Linuxu nebo ve Windows, včetně CNTK, TensorFlow, Chainer, Caffe a dalších. Služba usnadní spouštění hyperparametrických průchodů pro optimalizaci modelů a podle potřeby bude vertikálně navyšovat a snižovat kapacitu clusteru GPU. Trénování služby Batch AI poskytne rozhraní Python API pro použití se skripty a poznámkovými bloky a sadu SDK pro účely automatizace.

Již brzy začneme přijímat nominace na uživatele v rané fázi, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu před vydáním verze Preview. Zákazníci si můžou verzi Preview zaregistrovat na stránce Trénování služby Batch AI.

Related feedback