VE VERZI PREVIEW

Azure Bastion – RDP a SSH přes SSL – je teď k dispozici pro Preview

Datum publikování: 18 června, 2019

Azure Bastion je nová spravovaná služba PaaS, která poskytuje možnosti zabezpečeného a bezproblémového připojení RDP/SSH k vašim virtuálním počítačům přímo na webu Azure Portal přes SSL, a to bez veřejných IP adres na těchto virtuálních počítačích.  

Azure Bastion se zřizuje ve vaší službě Azure Virtual Network a poskytuje možnosti zabezpečeného a bezproblémového připojení RDP a SSH ke všem virtuálním počítačům ve vaší virtuální síti.   Chrání tak virtuální počítače před vystavením portů RDP/SSH pro okolní svět a současně poskytuje zabezpečený přístup s využitím RDP/SSH. Dál najdete některé funkce Azure Bastionu a jejich výhody:

 • Připojení relací RDP a SSH přímo na webu Azure Portal pomocí jednoho kliknutí
 • Integrace a snadné procházení stávajícího bezpečnostního perimetru a bran firewall s využitím webového klienta založeného na protokolu HTML5, který se automaticky streamuje do místního zařízení a obsluhuje relaci RDP a SSL přes SSL na portu 443
 • Přihlášení k virtuálním počítačům využitím klíčů SSH pro ověřování
 • Vytvoření připojení RDP nebo SSH k vašim virtuálním počítačům jenom s využitím privátních IP dres Možnost vyhnout se veřejnému internetovému vystavení a chránit vaše virtuální počítače před skenováním portů
 • Využití výhod plně spravované a posílené služby PaaS k zajištění zabezpečeného připojení RDP a SSH  Bezproblémová integrace a jednorázové nastavení skupin zabezpečení sítě (seznamy ACL) ve vašich podsítích, bez nutnosti průběžné správy
 • Služba Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Virtual Network
 • Azure Bastion
 • Compliance
 • Features
 • Pricing & Offerings
 • Services
 • Security