Rozhraní REST API pro správu služeb Azure Automation se k 30. lednu 2020 vyřazují z provozu

Aktualizováno: 17 prosince, 2019

Vyřazení z provozu jsme prodloužili do 30. ledna 2020.

Rozhraní REST API pro správu služeb (ASM) Azure pro Azure Automation se vyřadí z provozu a po 30. lednu 2020 se už nebude podporovat. Azure Resource Manager, naše cloudová infrastruktura nové generace, plně tato rozhraní API nahrazuje a poskytuje řadu dalších výhod, mimo jiné:

  • Zvýšené zabezpečení s řízením přístupu na základě role (RBAC)
  • Podpora pro značky a skupiny prostředků
  • Zjednodušený proces správy a nasazování 

Ovlivněná rozhraní API:

Ovlivní to pouze rozhraní API související se službou Azure Automation. Jsou například ovlivněny pouze rutiny PowerShellu, které mají v názvu „AzureAutomation“ – rutiny uvedené zde  začínající řetězcem Get-AzureAutomationAccount. Jsou ovlivněna pouze rozhraní REST API vypsaná v části „Provoz služby Automation (Classic)“. Ostatní rutiny v modulu Azure nejsou tímto oznámením dotčeny.

Jak se vás to bude týkat:

Pokud si nejste jistí, jestli používáte rozhraní REST API pro správu služeb, zkontrolujte identifikátor URI, na který odkazuje váš kód nebo služba. Pokud je to https://management.core.windows.net, rozhraní REST API pro správu služeb používáte a měli byste migrovat na rozhraní REST API Resource Manageru.

Pokud si nejste jistí, jestli používáte rutiny PowerShellu pro správu služeb, zkontrolujte, jestli název rutiny obsahuje AzureRM (například Get-AzureRmAutomationAccount) nebo Az (například Get-AzAutomationAccount). Pokud nezahrnuje AzureRM nebo Az (například Get-AzureAutomationAccount), měli byste migrovat na rutiny PowerShellu pro Resource Manager.

Požadovaná akce:

Nejpozději do 30. ledna 2020 migrujte všechna rozhraní REST API pro správu služeb Azure Automation a rutiny PowerShellu pro Azure Automation na rozhraní REST API Resource Manageru nebo nejnovější rutiny PowerShellu. Vyhnete se tak přerušení služeb a budete mít možnost využívat rozšířené funkce.

  • Automation
  • Retirements

Related Products