Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Azure Automation – Rozšíření Hybrid Runbook Worker

Datum publikování: 05 prosince, 2022

Azure Automation poskytuje jednotnou platformu pro spouštění zákaznických skriptů pro správu úloh Azure, úloh s podporou Arc a multicloudových úloh. User Hybrid Worker umožňuje spouštět skripty přímo na počítačích pro správu hostovaných úloh nebo jako bránu do prostředí, která nejsou přístupná z Azure. Azure Automation oznamuje obecnou dostupnost rozšíření User Hybrid Worker, které je založené na architektuře rozšíření virtuálních počítačů a zajišťuje bezproblémové a integrované instalační prostředí. Neexistuje žádná závislost na agentovi služby Log Analytics a pracovním prostoru Log Analytics, a díky ověřování pomocí spravovaných identit přiřazených systémem na virtuálním počítači odpadá nutnost spravovat certifikáty. Nabízí také automatickou aktualizaci podverzí ve výchozím nastavení a zjednodušuje správu Hybrid Workerů ve velkém prostřednictvím portálu webu Azure Portal, rutin prostředí PowerShell, rozhraní Azure CLI, nástroje Bicep, šablon ARM a rozhraní REST API.

Poznámka: Rozšíření Hybrid Runbook Worker podporuje jenom typ User Hybrid Worker a nezahrnuje typ System Hybrid Worker vyžadovaný pro Update Management služby Azure Automation. Podporuje se pro virtuální počítače Azure s Windows a Linuxem a servery s podporou Azure Arc. Je také k dispozici pro virtuální počítače VMware vSphere s podporou služby Azure Arc ve verzi Preview.

 

Výzva k akci

  • Migrujte svoje stávající User Hybrid Workery založené na agentech na Workery založené na rozšířeních, protože oba typy mohou existovat současně na stejném počítači. Jakmile si budete jisti využitím a prostředím Hybrid Workerů založených na rozšíření, můžete Workery založené na agentech odebrat.
  • Pokud jste rozšíření Hybrid Worker nainstalovali ve fázi Public Preview, upgradujte ho na nejnovější verzi. Vzhledem k tomu, že se jedná o upgrade hlavní verze z verze Preview na obecně dostupnou verzi, je nutné ho spravovat ručně.
  • Přidejte další počítače jako Hybrid Runbook Workery založené na rozšíření a spravujte své hybridní a multicloudové úlohy pomocí jediné služby orchestrace.

Další podrobnosti si můžete přečíst na blogu

Pokud máte nějaké dotazy nebo návrhy, obraťte se na fórum Q&A služby Azure Automation.

  • Management