Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

API Management s podporou technologie Azure Arc je ve verzi Preview

Datum publikování: 04 listopadu, 2019

API Management s podporou služby Azure Arc umožňuje zákazníkům využívat místní bránu rozhraní API, která rozšiřuje podporu hybridních a vícecloudových prostředí ve službě API Management a umožňuje zákazníkům Azure efektivně a bezpečně spravovat rozhraní API hostovaná v místním prostředí i různých cloudech z jedné služby API Management v Azure.

Místní brána nabízí zákazníkům flexibilitu při nasazení kontejnerizované verze komponenty brány služby API Management (funkční ekvivalent spravované brány v cloudu) do stejných prostředí, ve kterých hostují svá rozhraní API. Všechny místní brány se spravují prostřednictvím služby API Management, se kterou jsou sdružené, takže zákazníci můžou využívat viditelnost a jednotné prostředí pro správu napříč všemi interními i externími rozhraními API. Díky umístění bran do blízkosti rozhraní API můžou zákazníci optimalizovat tok datových přenosů do rozhraní API a vyhovět požadavkům na zabezpečení a dodržování předpisů.

Během období Preview je místní brána dostupná na úrovních Developer a Premium bez dalších poplatků. Úroveň Developer umožňuje využívat jenom jedno nasazení místní brány.

Místní brána umožňuje snadné zahájení práce. Je zabalená v podobě jednoduchého kontejneru a během pár minut se dá nasadit v Dockeru nebo Kubernetes na počítači, v serverovém clusteru nebo cloudové infrastruktuře.

Sdílejte své komentáře a názory.

Kliknutím sem zobrazíte podrobné pokyny k nasazení brány v Kubernetes.

Kliknutím sem zobrazíte podrobné pokyny k nasazení brány v Dockeru.

Kliknutím sem zobrazíte další informace o místní bráně služby API Management.

  • API Management
  • Azure Arc
  • Features

Související produkty