Přeskočit na hlavní obsah

Aktualizace služby Azure API Management z 11. října

Datum publikování: 12 října, 2018

Nejnovější aktualizace služby Azure API Management zahrnuje tyto opravy chyb, změny a nové funkce:

  • Hladší upgrady služby Azure API Management. Při upgradu na nejnovější funkci se restartuje vždycky jenom jeden virtuální počítač.
  • Protokoly aktivit pro nesprávné certifikáty trezoru klíčů. Zákazníci, kteří pro správu certifikátů vlastních domén ve službě Azure API Management používají Azure Key Vault, by měli monitorovat případné chyby v protokolech aktivit. Tyto chyby se objeví, když služba API Management nemůže automaticky obnovit certifikát, protože ztratila přístup k trezoru klíčů nebo došlo k přepsání tajného kódu instancí, která je neplatná nebo které vypršela platnost. Zákazníci mohou konfigurovat automatická upozornění pro protokoly aktivit.
  • Vylepšené rozhraní API pro zobrazení výpisu sestav podle žádostí. Volání API pro zobrazení výpisu sestav podle žádostí teď kromě filtrování pomocí pole timestamp podporuje také filtrování pomocí polí apiId, operationId, subscriptionId, productId a userId. Pro stránkování se dají použít nové parametry dotazů $skip a $top.
  • Opravy chyb v analýzách. Žádosti s latencí nad 120 sekund se od teď budou počítat správně. Archivní data zůstanou beze změny.
  • Opravy chyb v trasování. Je teď možné generovat trasování požadavků, když používáte zásady s výrazy, které vracejí objekty typu IReponse.
  • Opravy chyb pro brány s názvem hostitele obsahujícím zástupné znaky. Chyba, která ve vzácných případech způsobovala, že brány s názvem hostitele obsahujícím zástupné znaky odmítaly žádosti, je teď opravená.

Tato aktualizace služby začala 11. října 2018. Instance služby aktualizujeme po dávkách. Než se aktualizace dostane ke všem aktivním instancím služby, obvykle to trvá asi týden.

 

  • API Management
  • Features

Související produkty