Azure API Management adds support for Swagger model schemas

3. května 2016

We released a new feature to store model schemas from Swagger files and display model schemas in API documentation in the Azure portal.

APIM

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace